Με Ποδήλατο Στη Δουλειά - 2018

Bike to Work 2018 - Header

Και φέτος τον Μάιο θα πάμε Με Ποδήλατο Στη Δουλειά!

Ο διαγωνισμός Με Ποδήλατο Στη Δουλειά, μετά από ανάπαυλα ενός έτους, διοργανώνεται και πάλι στις 1-31 Μαίου 2018. Οι εργαζόμενοι όλης της χώρας καλούνται να πάνε Με Ποδήλατο Στη Δουλειά και να καταγράψουν τα χιλιόμετρά τους στο biketowork.gr.