Άρτεμις Βιδάλη, υποψήφια δημ. σύμβουλος στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής με τον συνδυασμό του Νίκου Μπάμπαλου


Ονομάζομαι Άρτεμις Βιδάλη, είμαι Μηχανολόγος Μηχανικός από το ΕΜΠ με μεταπτυχιακό στον «Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Πόλεων και Κτιρίων». Εργάζομαι στο Πράσινο Ταμείο από το 2011 με αντικείμενο τις χρηματοδοτήσεις δημοτικών έργων Αστικής Αναζωογόνησης, που αφορούν αναπλάσεις, κοινόχρηστους χώρους, πλατείες, πάρκα κλπ. Οι προτάσεις που καταθέτω για το δήμο Ηρακλείου, όπου είμαι υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον συνδυασμό Ηράκλειο Ανθρώπινη Πόλη, είναι η ηλεκτροκίνηση οχημάτων και η δημιουργία δικτύων κίνησης πεζών, ποδηλάτων και λοιπών ήπιων μέσων μετακίνησης σε εφαρμογή του εγκεκριμένου Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) αλλά και η σύνδεση των ποδηλατικών διαδρομών με αυτές των όμορων δήμων. Παρότι ο δήμος Ηρακλείου παρουσιάζει δυσκολίες στη χρήση ποδηλάτου -τόσο για τις έντονες κλίσεις όσο και λόγω στενών δρόμων που δεν έχουν στην πλειονότητά τους το απαιτούμενο πλάτος για να γίνει ξεχωριστή ποδηλατολωρίδα- υπάρχουν λύσεις.

Το ποδήλατο είναι βασικό και πολύ αγαπημένο στοιχείο στη ζωή μου, μου παρέχει σωματική άσκηση και ψυχική ηρεμία, ευελιξία στη μετακίνηση αλλά και ευκαιρίες κοινωνικοποίησης. Κινούμενη με το ποδήλατο είμαι σε άμεση επαφή με το αστικό περιβάλλον γύρω μου, έχω δυνατότητα επικοινωνίας με τους πολίτες και αντιλαμβάνομαι άμεσα τα προβλήματα και τις ανάγκες της περιοχής. Με γνώση και δέσμευση για την αειφόρο ανάπτυξη του Ηρακλείου!