Επιχειρηματικό σχέδιο (business plan)

Τι σημαίνει

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο (ΕΣ) ενός φορέα ειναι μια περιγραφή των στόχων του και του τρόπου επίτευξής τους. Μαζι παρέχεται και η απαραίτητη τεκμηριωση που να αποδεικνύει ότι το σχέδιο είναι εφικτό, καθώς και ορισμένες βασικές πληροφορίες για τον φορέα.

Τα ΕΣ είναι ένα εργαλείο για φορείς που επιθυμούν να καταστρώσουν μακροπρόθεσμη στρατηγική, συνήθως σε βάθος 3-5 ετών. Άλλος λόγος για την κατάστρωση ΕΣ είναι η αλλαγή της εικόνας του φορέα προς τους επενδυτές, τους πελάτες κλπ.

Για έναν μη-κερδοσκοπικό φορέα, όπως η ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα, το ΕΣ απευθύνεται στα μέλη και στους χρηματοδότες του και δεν εστιάζει τόσο στο οικονομικό κέρδος όσο στην εξυπηρέτηση της αποστολής του.

Ιστορικό

Η χάραξη ΕΣ από την ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα ήταν απαίτηση της ECF<λινκ> για την συμμετοχή του Συλλόγου μας στο πρόγραμμα Leadership.

Η κατάρτιση του ΕΣ άρχισε τον Οκτώβριο του 2016 με την ευγενική και αφιλοκερδή καθοδήγηση και διευκόλυνση (facilitation) του κ Κων/νου Λιαρίκου, Επικεφαλής Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων του WWF Ελλάς και συμβούλου οργανωτικής ανάπτυξης ΜΚΟ.

Το αποτέλεσμα της άσκησης θα πρέπει να είναι η βάση μίας μακροπρόθεσμης δράσης και άρα θα πρέπει να συζητηθεί από την βάση του σωματείου. Αυτό θα γίνει στην προσεχη ΓΣ (6 Νοεμβρίου 2017).

Φαση 1: Στρατηγική

Με απλά λόγια τα βήματα που ακολουθήσαμε ηταν τα εξής:

 • Αποφασίσαμε τι θέλουμε να πετύχουμε…
 • Σκεφτήκαμε τι χρειάζεται για να το πετύχουμε…
 • Μετρηθήκαμε…
 • Αποφασίσαμε τι έχει περισσότερο νόημα να κάνουμε…

Τα αποτελεσματα της πρώτης φάσης μπορούν να συνοψιστούν στο σχήμα:

Business_plan_basics

Πιο αναλυτικά, οι δράσεις πρώτης προτεραιότητας είναι:

 • Διoργάνωση του Bike to Work
 • Εκπαίδευση ποδηλατών
 • Δημιουργία εθνικού φορέα για τους αστικούς ποδηλατες (ομοσπονδία)
 • Συνεργασίες με άλλους φορείς (Δήμοι, ΜΜΜ κλπ) για την υλοποίηση εκστρατειών

Σημειώνεται ότι δεν θα περιοριστούμε σε αυτές τις δράσεις. Το ΕΣ περιλαμβάνει και μια σειρά από δράσεις δευτερεύουσας προτεραιότητας:

 • Εκπαίδευση οδηγών ΙΧ
 • Εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών
 • Πλατφόρμα πληροφοριακού υλικού για σχολικά πρότζεκτ

χωρίς να αποκλείονται και άλλες ιδέες.

Φάση 2: Ανάπτυξη δράσεων

Για κάθε δράση που προκρίθηκε ως προτεραιότητα ορίστηκε μια ομάδα εργασίας που προσδιόρισε

 • Τον στόχο και την προστιθέμενη αξία
 • Τους συνεργάτες
 • Τα βήματα υλοποίησης και το χρονοδιάγραμμα
 • Το κόστος
 • Τους δυνητικούς χρηματοδότες

Τα γενικά συμπεράσματα της Φάσης 2 ήταν οτι οι επιλεγμένες δράσεις:

 • Είναι απόλυτα συμβατές με τους σκοπούς του Συλλόγου
 • Επιτυγχάνουν καλή κατανομή των ανθρώπινων πόρων του Συλλόγου
 • Έχουν την δυναμική να επιτύχουν μεγάλη ενδυνάμωση του Συλλόγου
 • Συμβάλλουν τα μέγιστα στην “ενηλικίωση” του Συλλόγου φέρνοντας ορισμένα πολύ σημαντικά πρώτα βήματα

Στο μέλλον…

Το ΕΣ θα συζητηθεί στην ΓΣ της 6/11/2017. Στην περίπτωση που εγκριθεί θα καθορίσει την πορεία του Συλλόγου για τα προσεχή χρόνια. Ωστόσο θα αποτελεί αντικειμενο κριτικής αρκετά συχνά και σε ελαχιστα χρόνια θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί με βάση τα νέα δεδομένα, τα οποία άλλωστε αναμένονται καταιγιστικά.