Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα διοικείται από 7-μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε 2 χρόνια.

Σήμερα το ΔΣ αποτελούν οι:

  • Παναγιώτης Πιτσιλός, πρόεδρος
  • Κώστας Ραβανής, αντιπρόεδρος
  • Αλέξανδρος Αθανασόπουλος, γενικός γραμματέας
  • Αντώνης Σηφάκης, ταμίας
  • Κώστας Δουβής, μέλος
  • Χάρης Κουγιουμτζόπουλος, μέλος
  • Χάρης Πατσός, μέλος

Τα μέλη του ΔΣ εκλέχθηκαν στη Γενική Συνέλευση της 29-11-2020.
Το ΔΣ συγκροτήθηκε σε Σώμα στις 06-12-2020.