Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα διοικείται από 7-μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε 2 χρόνια.

Σήμερα το ΔΣ αποτελούν οι:

  • Αλέξανδρος Αθανασόπουλος, πρόεδρος
  • Κώστας Δουβής, αντιπρόεδρος
  • Παναγιώτης Πιτσιλός, γενικός γραμματέας
  • Εύα Μπόρση, ταμίας
  • Αλέξανδρος Καραγεώργος, μέλος
  • Παναγιώτα Καραμέτου, μέλος
  • Αντώνης Σηφάκης, μέλος

Τα μέλη του ΔΣ εκλέχθηκαν στη Γενική Συνέλευση της 25-11-2018.
Το ΔΣ συγκροτήθηκε σε Σώμα στις 30-11-2018.