Με Ποδήλατο στη Δουλειά

Το BtW είναι ένας φιλικός διαγωνισμός για την προώθηση του ποδηλάτου. Οι εργαζόμενοι όλης της χώρας καλούνται να καταχωρήσουν τα χιλιόμετρα που ποδηλατούν κάθε μέρα προς την εργασία τους και πίσω για όσο διαρκεί ο διαγωνισμός. Το website του διαθέτει κατάλληλη βάση δεδομένων που στη συνέχεια προβάλλει τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα και την κατάταξη. Έτσι δημιουργείται ένα πολύ ευχάριστο κλίμα συναγωνισμού. Οι χρήστες καλούνται να καταχωρήσουν επίσης την πόλη και τον εργοδότη τους και να χωριστούν σε ομάδες, δημιουργώντας έτσι συναγωνισμό και σε αυτά τα επίπεδα.

Η στόχευση είναι πολλαπλή: Οι εργαζόμενοι παροτρύνονται να πάνε στην δουλειά με το ποδήλατο, μετά παροτρύνουν τους συναδέλφους τους να κάνουν το ίδιο ώστε να γίνουν συμπαίχτες, οι εργοδότες ανακαλύπτουν και εκτιμούν το όφελος του ποδηλάτου για την εικόνα τους, το ποδήλατο λαμβάνει θετική δημοσιότητα και γίνεται θέμα συζήτησης, προβάλλεται το συνολικό όφελος για την κοινωνία σε όρους μετρήσιμους όπως ποσότητα καυσαερίων που δεν εκλύθηκαν, βελτιώνεται το κοινωνικό status του ποδηλάτη κ.α.

Το BtW είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να πετυχαίνει μεταβολή των μοτίβων συμπεριφοράς με αποτελέσματα που υπερβαίνουν το τέλος της εκστρατείας. Η πολλαπλή του στόχευση περιλαμβάνει τόσο τους εργαζόμενους, όσο και τους εργοδότες τους αλλά και τον κοινωνικό τους περίγυρο. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η αύξηση της καθημερινής χρήσης ποδηλάτου με όλα τα ποικίλα οφέλη που αυτό συνεπάγεται.

Χάρη στον έξυπνο σχεδιασμό του το BtW έχει δοκιμαστεί και καταξιωθεί σε πολλές χώρες. Στην Ελλάδα εφαρμόστηκε από το 2011 μέχρι το 2016. Τα αποτελέσματα ήταν λιγότερο εντυπωσιακά από αλλού, όμως η εμπειρία που αποκομίσαμε ήταν πολύτιμη. Εντοπίστηκαν οι αδυναμίες της διοργάνωσης, βρέθηκε ο τρόπος να θεραπευτούν και σχεδιάζουμε να το εφαρμόσουμε και πάλι, πιο δυναμικά από ποτέ, τον Μάιο του 2018.

https://biketowork.gr/
https://www.facebook.com/groups/195519447158684/