Μεταφράσεις - Τεκμηρίωση

Υποστηρίζουμε την ελληνική σελίδα του www.cyclingfallacies.com/el και μεταφράζουμε τα καλύτερα κείμενα που αφορούν στο ποδήλατο και τεκμηριώνουν τις θέσεις μας και αναφέρονται σε ζητήματα αστικής ποδηλασίας.