Το Παρίσι επιδοτεί τα ηλεκτρικά ποδήλατα και τα μεταφορικά ποδήλατα με έως 600€

Η πρωτεύουσα της Γαλλίας πρόκειται να προσφέρει στους πολίτες της μια σειρά μέτρων επιδοτήσεων για την περαιτέρω ενθάρρυνση της ενεργούς μετακίνησης.
Τα μέτρα που τέθηκαν ενώπιον του Συμβουλίου του Παρισιού στο τέλος του περασμένου έτους έχουν ως αποτέλεσμα τη διαθεσιμότητα χρηματοδοτικών ενισχύσεων για τις ακόλουθες αγορές:
Για ιδιώτες: Μέχρι € 400 για την αγορά ενός ηλεκτρικού ποδηλάτου, ένα ανά άτομο.
Για ιδιώτες: Μέχρι € 600 για την αγορά ενός μεταφορικού ποδηλάτου (ηλεκτρικού ή μη) ανά άτομο.
Για ιδιώτες: Έως 400 € για την αγορά συσκευής ηλεκτρικής βοήθειας για τον εξοπλισμό ποδηλάτου ανά άτομο.
Εκτός από τις επιδοτήσεις για ποδήλατα, προσφέρονται κίνητρα για όσους εγκαταλείπουν τα προσωπικά τους αυτοκίνητα, και πάλι σε ύψος 600 ευρώ.
Οι νέοι οδηγοί που επιδιώκουν να αποκτήσουν την άδεια οδήγησής τους θα λάβουν πίστωση € 50 για συνδρομή για ενοικίαση ποδηλάτων Vélib.
Για επαγγελματίες εργαζόμενους και ΜΜΕ με έως και 50 άτομα προσωπικό προσφέρεται επίσης ενίσχυση για την αλλαγή των μεταφορικών συνηθειών. Αυτή περιλαμβάνει:
Επαγγελματίες: Μέχρι € 400 για την αγορά ή ενοικίαση ηλεκτρικού ποδηλάτου.
Επαγγελματίες: Μέχρι € 600 για την αγορά ή ενοικίαση μεταφορικού ποδηλάτου με ηλεκτρική βοήθεια ή όχι.
Επαγγελματίες: Μέχρι € 400 για μια συσκευή ηλεκτρικής βοήθειας για να μετατρέψουν ένα ποδήλατο σε ηλεκτρικό ποδήλατο.

Ο πρωταρχικός στόχος της πόλης είναι να μειώσει τη συμφόρηση και τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τα οποία, όπως και στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν αναγκάσει πολίτες να αρχίζουν να κινούνται νομικά για τα παραβιαζόμενα όρια.

Πηγή: Cycling industry news