Νίκος Κατσιώτης, υποψήφιος δημ. σύμβουλος στον Δήμο Αγίας Παρασκευής με τον συνδυασμό του Βασίλη Ζορμπά

Α. Τι θα προτείνετε για το ποδήλατο και τη μετακίνηση με ποδήλατο στον Δήμο ή στην Περιφέρεια αν εκλεγείτε;

Πραγματοποίηση/εκτέλεση στροφής προς το Ποδήλατο, βασισμένη σε 2 άξονες:

- μακρυπρόθεσμα: π.χ. δημιουργία και αξιοποίηση σχετικής κρίσιμης μάζας, πραγματοποίηση πραγματικής διαβούλευσης από την βάση/αρχή, κοινωνική συμπερίληψη όλων των ενδιαφερόμενων μερών και καθορισμός Στόχων Βιωσιμότητας χωρίς να ...επαναανακαλύπτουμε τον.. τροχό (https://unric.org/en/sustainable-development-goals-cycling/)

- βραχυπρόθεσμα: αξιοποίηση παρόντων παροχών/υποδομών, ενημέρωση ενδιαφερόμενων για την τρέχουσα αστική/ποδηλατική πραγματικότητα/καθημερινότητα (π.χ. δυνατότητα πολυμεσικής -multimodal- μετακίνησης, συνδυασμού ποδήλατου με τρένο/μετρό/προαστιακό αλλά και λύσεων οικονομίας διαμοιρασμού (sharing economy).

Β. Σας βοήθησε το ποδήλατο να ασχοληθείτε με τα κοινά;

Το Ποδήλατο είναι εξ ορισμού δείκτης (metric) κοινωνικής συνοχής, ποιότητας ζωής αλλά και ρεαλιστικής προσέγγισης (ήτοι: κοντά στην ανθρώπινη κλίμακα, σε επαφή με τον Κόσμο, όχι αποκομμένο από την "πραγματικότητα στο έδαφος") στα Προβλήματα μίας Κοινωνίας. Ως εκ τούτου, ναι, το Ποδήλατο ήταν εφαλτήριο σε προσωπικό επίπεδο, να καλυτερεύσουμε την καθημερινή μας (ειδικά: αστική) μετακίνηση με έναν πολιτισμένο, ήρεμο, φιλικό προς το περιβάλλον -αλλά και Όλους μας- μέσο. Η κυκλοφορία (traffic) πρέπει να επαναανασχεδιαστεί ριζικά με επίκεντρο/σημείο προσοχής τον/ην Πεζό (ασχέτως φύλου, ηλικίας και λοιπών "χαρακτηριστικών") και τον/την Ποδηλάτη/τρια.