Ερωτηματολόγιο Greenpeace - Πράσινη και δίκαιη ανάκαμψη

Στις 8 Απριλίου 2021, υποβάλλαμε τις παρακάτω απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο της Greenpeace:

Πράσινη και δίκαιη ανάκαμψη - Ερωτηματολόγιο προς τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Όνομα οργάνωσης

Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής

Ηλεκτρονική σελίδα οργάνωσης

https://www.podilattiki.gr

Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας εκπροσώπου οργάνωσης

Παναγιώτης Πιτσιλός, Πρόεδρος, 69........,info@podilattiki.gr

Σε ποιον τομέα δραστηριοποιείστε;

Ανάπτυξη της μετακίνησης με Ποδήλατο -- Βιώσιμη Κινητικότητα

Πώς έχει επηρεάσει η πανδημία το έργο σας ως οργάνωση;

Έχουμε εντατικοποιήσει τις δράσεις μας, γιατί η πανδημία είναι μια ευκαιρία για το ποδήλατο.

Έχετε εφαρμόσει νέους τρόπους εργασίας την περίοδο της πανδημίας; Δεν αναφερόμαστε μόνο στην τηλε-εργασία, όπου αυτή είναι δυνατό να εφαρμοστεί, αλλά γενικότερα σε νέους τρόπους διεξαγωγής της δουλειάς σας

Οχι.

Έχετε εντοπίσει και αξιοποιήσει ευκαιρίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας; Εάν ναι, ποιες και με ποιο τρόπο;

Έχουμε τονίσει την ανάγκη ανάπτυξης ποδηλατικών διαδρομών. Ζητήσαμε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων και άλλους δήμους και φορείς.

Η πανδημία είναι μια ευκαιρία ανάπτυξης της ποδηλατικής μετακίνησης γιατί το ποδήλατο είναι πολύ πιο ασφαλές συγκριτικά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ποιες δυσκολίες έχετε αντιμετωπίσει κατά την περίοδο της πανδημίας; Με ποιους τρόπους έχετε προσπαθήσει να τις υπερβείτε;

Πώς μπορεί η πανδημία να αποτελέσει μία ευκαιρία και αφετηρία για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο; Τι χρειάζεται για αυτό;

Χρειάζονται αλλαγές στον τρόπο τον οποίο λειτουργούμε ως κοινωνία, τις οποίες χρειαζόμασταν και πριν την πανδημία. Αν όχι τώρα, τότε πότε;

Σας ενδιαφέρει να συμμετέχετε σε κοινές δράσεις με άλλες οργανώσεις για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο μετά την πανδημία;

Ναι

Εάν ναι, σε τι είδους δράσεις;

Να δημιουργήσουμε από κοινού δημόσιο διάλογο για θέματα που αφορούν την κινητικότητα, την αστική ποδηλασία, την κλιματική αλλαγή. Διαδυκτιακές ημερίδες, κ.λ.π.