Τακτικό ΔΣ

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 21 Απριλίου, 2021 - 20:00

Τακτική Συνεδρίαση ΔΣ, μέσω zoom.

Θέματα μέχρι τώρα:

  • Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021- 2025 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών