ΠΟΔΗΛΑΤΟΥΜΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ