Σχετικά με την ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα

Η ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα  είναι ένας σύλλογος αστικών ποδηλατών που ιδρύθηκε  το 2014 με σκοπό να προωθήσει τη χρήση του ποδηλάτου πρωτίστως ως μέσο μεταφοράς αλλά φυσικά και ψυχαγωγίας.

Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των αστικών ποδηλατών και να διεκδικήσουμε καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες στις καθημερινές μας μετακινήσεις.

Γι’ αυτό, σας καλούμε ώστε όλοι μαζί να αποτελέσουμε  μια ενωμένη, δυνατή φωνή, τόσο προς την δημόσια διοίκηση όσο και προς τους ιδιωτικούς φορείς, ενθαρρύνοντάς τους  να λάβουν μέτρα για ευνοϊκότερες πολιτικές προς το ποδήλατο και την βιώσιμη κινητικότητα γενικότερα.

Η ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα δημιουργήθηκε από έμπειρους αστικούς ποδηλάτες  που τους ενώνει η κοινή αντίληψη ότι  η διάδοση  και η βελτίωση των συνθηκών χρήσης του μέσου. είναι  κλειδί για μια Αττική  ομορφότερη, καθαρότερη, φιλικότερη και πιο ανθρώπινη. Ήρθε για να δώσει περισσότερα εργαλεία στην προσπάθεια αυτή   χωρίς να ανταγωνίζεται τις  τοπικές δράσεις που ήδη υλοποιούνται όλα αυτά τα χρόνια.

Γι’ αυτό η ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα ιδρύθηκε με βασικές αρχές:

Μια αμιγώς ποδηλατική ταυτότητα:  Η δράση της θα έχει αυστηρώς ποδηλατικό προσανατολισμό, ανεξάρτητη από οποιαδήποτε άλλη πολιτική κατεύθυνση / διεκδίκηση.

Έμφαση σε θεσμικές διεκδικήσεις και δράσεις:  Η  νομική μορφή του συλλόγου του,  μας δίνει νέες δυνατότητες  (συμμετοχή σε ομοσπονδίες, δικαστική παράσταση, αναγνώριση από κρατικούς φορείς κ.α.) και ανοίγει το δρόμο για συντονισμένες κινήσεις προς  σημαντικές διεκδικήσεις και δράσεις (δίκτυο ποδηλατόδρομων, αλλαγή του ΚΟΚ, κοινωνική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση σε ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ κλίμακα)

Δράση συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες ποδηλατικές ομάδες: Υποστήριξη στις τοπικές δράσεις των υπαρχόντων ομάδων, βοήθεια, όπου μας  ζητηθεί, στη δημιουργία και οργάνωση νέων.

Μαζί μπορούμε να κάνουμε την Αττική –  ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ και να ζήσουμε στην πόλη που ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ.

About Athens Bike Community

The PodilATTIKI | Attica Bike Community is an association of urban cyclists founded in 2014 in order to promote the use of bicycles as a primary means of transport and of course entertainment.

Our goal is to protect the rights of urban cyclists and to demand better and safer conditions in our daily commute.

That is why we ask, that all together we can become a unified, powerful voice, both to the public administration and to private operators, encouraging them to take action for more favorable policies to cycling and sustainable transport and mobility in general.

The PodilATTIKI | Attica Bike Community was created by experienced urban cyclists with the common perception that the expansion and improvement of the facilities and conditions of use is key for Attiki to be a prettier, cleaner, friendlier and more civilised place to cycle. It was formed to give more tools in this effort without competing with local actions already implemented over the years.

This is why the PodilATTIKI | Attica Bike Community established these basic principles:
A purely cycling identity: Activities will be strictly bike orientated and independent of any political direction or claim.

Emphasis on institutional claims and actions: The legal form of the association, gives us new opportunities (participation in associations, legal representation, recognition from government bodies, etc.) and opens the way for coordinated movements to major claims and actions (cycle path network, change of traffic laws, social awareness and education in the Attica scale).

Action complementary to other cycling groups: Support to local activities of existing groups and, if required, support to establish new groups.

Together we can make Attica region BIKEABLE (that is PodilATTIKI in greek) and live in a city to be proud of.

[Translated by Steven Frost]