Η πόλη του Όσλο στη Νορβηγία (μία όχι παραδοσιακή ποδηλατική πρωτέυουσα) πληρώνει μερικώς την απόκτηση ηλεκτρικού μεταφορικού ποδηλάτου (e-cargobike) μέσω ειδικού Ταμείου. Το Ταμείο πληρώνει το 25% του κόστους του ποδηλάτου, ήτοι $1.200 από την τιμή απόκτησης που είναι περίπου $6.000.

Η πόλη αναμένει να ενταχθούν 500 με 1.000 ηλεκτρικά μεταφορικά ποδήλατα στους δρόμους του Όσλο.

Δυστυχώς, δεν είναι πλέον διαθέσιμη η χρηματοδότηση φυσικών προσώπων, αλλά μπορούν να κάνουν αίτηση εταρείες, οργανισμοί και συνεταιρισμοί.

Το Όσλο αντιμετωπίζει πρόβλημα αυξανόμενης ατμοσφαιρικής ρύπανσης που οδήγησε τον Ιανουάριο σε απαγόρευση των οχημάτων ντίζελ. 400.000 πρόωροι θάνατοι οφείλονται στην ατμοσφαιρική ρύπανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Υπηρεσία, που περιγράφει την ατμοσφαιρική ρύπανση ως ένα παρόν πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη.

Το μέτρο αυτό δεν είναι απομονωμένο. Η πόλη έχει επενδύσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε υποδομές ποδηλάτου ενώ, ήδη, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι περισσότερα από τα συμβατικά. Το 2015 έγινε η πρώτη πρωτεύουσα που απαγόρευσε επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα.

Το 2016 το Όσλο πλήρωσε το 20% ηλεκτρικών ποδηλάτων (όχι μεταφορικών), αλλά το πρόγραμμα δέχθηκε κριτική καθώς τα περισσότερα χρήματα διατέθηκαν σε εύπορους πολίτες του Όσλο και κατοίκους εκτός Όσλο. Όμως η πόλη επιμένει… ποδηλατικά, αν και η γεωγραφία της και ο καιρός δεν ευνοούν καθώς υπάρχουν αρκετές ανηφοριές και πολλές μέρες το χρόνο έχει κακό καιρό.

Περισσότερα: EcoWatch

Μετάφραση και επιμέλεια άρθρου στα ελληνικά: Αντώνης Σηφάκης